Цената за проектиране се изчислява върху квадратен метър от разгънатата застроената площ на обекта, като тя варира в зависимост от сложността и квадратурата на сградата.

Цените и сроковете се изясняват с инвеститора под формата на оферта в писмен вид и се обвързват с договор за изпълнение. При подписване на договор следва авансово плащане представляващо 50% от цената на проекта и окончателно плащане – останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.

Цената за изготвяне на нов индивидуален проект е по договаряне между клиента и проектанта и се определя спрямо обема и сложността на работата. Цената на квадратен метър варира от 20лв./м² до 27 лв./м².

Цената на всеки проект е указана в информацията към него. Указаните цени са в български лева, без ДДС.

Ценови оферти